Wednesday, October 26, 2016

廣州


客人今年早一天到,
剛好遇上超級台風。
反而大陸一早就宣佈高鉄停駛
香港就下午先宣佈。
呢個風無想像勁,
地鉄亦有限度行駛,
客人仲不停追問我地幾時出來。

落波後即刻出去
老闆選了Element 的 Mango Tree
我去過Mango Tree 幾次.
今次感覺特別好味.


咖哩羊架