Saturday, July 22, 2017

廈門


講咗好耐高鐵上福建
公事臨時決定上
飛機和高鐵選了高鐵
準時性高d.

出發前先知工厂就係我鄉下
都係第2次去
鄉鎮既酒店更平更靚Saturday, July 8, 2017

越南


每次到香港機埸, 必定去Disney store.
靚c人,買了送比大肚婆
買之前佢已電話話唔好買,容易裂
估唔到令返香港真係裂咗😭😭😭