Friday, October 11, 2013

食物照

好耐無出現, 先整理相片

先放最開心既食物照

公司舞蹈組多了每月之星既生日會
人多好辦事 :)


有同事提供大家既至愛睇 bb 唔一定去人地屋企,
我地又係餐廳見

好耐無行山, 無力行好快落返山
又來一餐


反而呢碗有驚喜
好多菜, 好健康

 for Hello Kitty Fans

Disney Waffle - 靚就靚啦. 
可提供多d honey 同 jam 仲好

天后新開既甜品店,
忘記店名, 後補
香蕉布丁好味.
唔係日日有


巨型棉花兔 @富臨酒家Ice cream block @ Vietnam Airport

返到香港, 
仲食肥美既海南雞飯 :)好耐無食碗仔翅 @ 呂仔記
份量大!

花花整既蛋糕 :x:x2 comments:

想以電郵收到我對您的回應, 記得按右手邊"通知我"