Sunday, June 4, 2017

Rabbitland cafe 2 - 驢仔,棉花糖和栗子篇


驢仔


 驢仔似樹熊大眼棉花糖兔仔會2隻2隻輪住放出
似老鼠呀!棉花糖較怕羞


 

栗子栗子原來出場不多呀!

1 comment:

想以電郵收到我對您的回應, 記得按右手邊"通知我"