Sunday, January 14, 2018

三葉屋蕎麥麵 / 星星pho Cha

 openrice 才發現新開的 三葉屋
和牛漢堡扒配冷蕎麥麵
好味
 


沖繩豬扒配熱烏冬
豬扒好味又大碟,
唔會炸得太乾
個人喜歡蕎麥面多于烏冬
下次要試 燒日本蠔寒流下買了暖手套


N年無去渡船街既食肆
選了少吃的韓國菜星星pho Cha

  大愛前菜
各样前菜都好爽
洋蔥好爽但無洋蔥味!?炸雞卻不行
皮好厚好硬

下次可再 encore 


No comments:

Post a Comment

想以電郵收到我對您的回應, 記得按右手邊"通知我"