Thursday, February 23, 2017

咖啡弄/ 雲來軒

咖啡弄開咗咁耐,
都係第一次食.


由過年約到宜家
上次3人來雲來軒不能多點菜
今次人多可惜食物水準不繼
小妺妹今晚好興奮


日本花菇雞腳燉螺頭湯係唯一大家都讚賞

No comments:

Post a Comment

想以電郵收到我對您的回應, 記得按右手邊"通知我"