Sunday, January 5, 2014

港島布力徑


當年行錯路
今日再去.
臨時加了警察博物館,
館內無得影相.

布力徑上先經過一堆豪宅,
可惜今日能見度底,
無法飽覽南區景色.
好彩琴日去青衣公園影相,
今日無太陽, 又凍過 :(

幸好尾站灣仔峽公園看到大大個既鹹蛋黃,
渡過了完美的週末5 comments:

想以電郵收到我對您的回應, 記得按右手邊"通知我"