Tuesday, February 18, 2014

深圳漁米粥新年大陸同事飯局
離開了的同事介紹去深圳漁米粥
8人叫了6人餐,
再加菜同點心

6人餐 RMB$2xx

鴨, 仲有豬手無影

虎皮尖椒


上湯菜, 好大條魚都好味 :x

綠茶薄餐好味:x

另加
蚝 - 還可, 較鹹
煎魚一般般,
仲有個茄子鍋最好味, 只係份量少!

最後賣單8人 RMB$488

1 comment:

想以電郵收到我對您的回應, 記得按右手邊"通知我"