Tuesday, February 4, 2014

韓食家


趁新年無咁忙, 
開工日走遠點去淘大食,
去到選了韓食家
怕敏感, 宜家唔食得辣
選來選去還是選了泡菜牛肉年糕拉面.
另要求少辣.
牛肉一般
第一次年糕 + 湯面食.
估唔到個拉面好好食,
牛肉泡菜都無晒吸引,
又大碗到我連一碗面都食唔晒.
以後出街唔食出前一丁我又多一選擇 :))


個特色飲品我點了姜蜜奶茶,
忘記了辣 + 熱更加熱[-( 
西式奶茶亦不是我杯茶

糖包整得好靚 :x

2 comments:

想以電郵收到我對您的回應, 記得按右手邊"通知我"