Wednesday, July 23, 2014

新產品3D pen

我地office既大廈經常有免費手工course.
今日無咁忙, 有同事去唔成,
我可以頂上.

3D Doodler video

老師既作品, 會在動漫節出現
, 裝有 magnet, 
可以分身

好粗既3D pen + 顏料.
好似熱溶膠咁用
新產品剛出半年左右,
大約$800左右,
未來 Taobao 會有平價貨嗎?

老師準備既圖紙之一

玩完食飯都手震

我的作品

同學的作品, 仲有眼鏡托, 真係用到!

仲有少許顏色, 同事即場發揮

同事早有準備

老師最尾的作品

顏料有透明綠和實色綠, 
好立體, 又見唔到紋路

5 comments:

想以電郵收到我對您的回應, 記得按右手邊"通知我"