Friday, December 23, 2016

2016看了的電影電視劇集列表

電影:

我的少女時代 - 終於看了.  好看, 台灣才拍到這樣的愛情小品. 再配上舊歌, 好看好聽.
Star Wars: The Force Awakens - 好看, 又係時候重溫舊star war.
屍速列車

TV:
雲畫的月光 - 開頭好看,朴寶劍和金裕貞都演得好,可惜後面劇情不力。
W 兩個世界 - 雖然喜歡李鍾碩,劇情不是我杯茶
灰姑娘與四騎士 -  女主角不漂亮,傳統劇情,但溫馨感人,好看
老九門 -  前面睇靚仔,後面爛尾看不下去
秀麗江山之長歌行 - 有些好看.
我和我的十七歲 - 頭幾集好看, 後來劇情越來越唔得
後菜鳥的燦爛時代 - 越來越好看
Signal 信号 - 好看!
武神趙子龍 - 網上說的雷劇一套.   允兒沒有其他女主角靚!  
太陽的後裔 - 劇情牽強!  不過2位主角引人入戲.   靚仔靚女靚景搭夠.
女醫明妃傳 - 雷聲大雨點少, 失望.
Page Turner - 琴音好聽.  
奶酪陷阱(捕鼠器裡的奶酪) - 開頭好看. 幾位主角演得好. 可惜結局爛尾
蔣英實 - 不太吸引的劇情. 不過認識了一位歷史偉人.
記得 兒子的戰爭  - 開頭還不錯.  後面好拖戲.
必娶女人 - 好耐無睇台灣劇, 好睇!
無心法師 - TVB播出呢套先知呢套電視劇. 好睇!
羋月傳  - 中間開始好睇.No comments:

Post a Comment

想以電郵收到我對您的回應, 記得按右手邊"通知我"