Sunday, January 17, 2021

觀景山

觀景山,第一次聽
见 Jane Jane 個 post 话比三叔公知
我地又有街去
先去東涌商場放水
經過窗邊就見到我地既第一站 
忘記令相機,靠三叔公既相機

小姐,妳好靚呀


無睇好路線,兜了另一邊行去赤鱲角南路
錯有錯著先见到妳
见到条橋,要搵路上去


我上次東涌入大澳坐既船只有一層前面唔知要行几遠
終於我地係橋底斜坡上橋
360 開返


又借三叔公既相又好幾個觀景位
我地都去唔晒


原來觀景山就在360 吊车既轉接點


上山大约800 步今日多雲,無咁曬,好舒服
我手背都有D曬紅,唔好睇少太陽伯伯既威力
呢個公仔原來用鼻去 sense 


三叔公有發現
好少人
有人係度睇書
環境好舒服好正!

后面沙層滚滚
係咪起緊第三條跑道
又靠三叔公相機


仍然有客機起航
三叔公影乜呢?

后來來了一班人
嘈到怕怕,走先
6 comments:

想以電郵收到我對您的回應, 記得按右手邊"通知我"